TRIGGER POINTS 

(Spoušťové body)

Trigger body ( spoušťové body ) jsou malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé nebo mohou při podráždění vyvolat svalový záškub a bolest ve vzdálených oblastech těla ( přenesená bolest).   Další reakcí na podráždění je úhybná reakce, kdy pacient může až poskočit nebo ucuknout .

Díky mechanickému poškození kosterního svalstva, ať již úrazem, zlomeninou, vymknutím nebo nadužíváním - kdy daný sval stále dokola vykonává stejnou práci stejným způsobem - může dojít k ztuhnutí svaloviny a vytvoření tzv. spoušťového bodu (např. práce s myší, jednostranná zátěž sportovců, ovládání pedálů při řízení automobilu atd.) Sval ztrácí elasticitu a poddajnost, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení.  Právě spoušťový bod může být zdrojem vytrvalé, hluboké a velmi obtěžující bolesti.

Tyto změny potom vedou k tomu, že se body stávají centry bolesti a mohou ovlivnit celkovou kondici svalu , ve kterém se nacházejí , ale také svalů mnohdy i velmi vzdálených. Změny spojené s poruchou funkce svalu vedou k rozvoji tzv. přenesených bolestí. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů.

Spoušťové body nereagují na meditaci, pozitivní myšlení, progresivní relaxaci a jen velmi omezeně např. na klasickou masáž.    

Jediným dostupným ošetřením těchto bodů je manuální tlak přímo na tento bod - a protažení svalu . Je přitom velice důležité nenechat se zmást, kde se zrovna bolest projevuje.